Добре дошли,
НПА е Национална Пациентска Академия – нова програма на БАЗП за обучение

 

„Истинско обучение на пациентите“.

 

1. Международен опит – Програми, създадени от пациентски организации, финансирани от Правителствата на ЕС и САЩ

 

2. Цел на програмите

 • Обучение и подкрепа на пациенти с хронични заболявания.
 • Успешни практики в чужбина.
 • Индивидуален подход към всяко заболяване и различно обучение.
 • Приемственост в лечението на пациентите, участници в процеса на лечението.
 • Спазване на назначена терапия.
 • Активност на пациента за нова терапия
 • Развитие на самоконтрол у пациентите

3. Ефект на програмите

 • Тригодишен срок на проекта с ежедни програми
 • Участие на пациентите в процеса на обучение и проследяване на ефекта от лечението

4. Приоритети на програмата:
4.1 Онкология при жени
4.1.1 Рак на маточната жлеза и матка – срок на обучение 7 месеца (април-октомври 2014г.)
4.2 Онкология при мъже
4.2.1 Рак на простатата и дебело черво
4.3 Обхват на пациенти, участие на медицински специалисти, териториални области в страната, продължителност на обучението, видове обучение

 

5. Форми на обучение

 

 • групови
 • индивидуални
 • печатни материали
 • по интернет
 • чрез консултации на сайт НПА

6. Предстоящи модули на обучение

6.1 Сърдечносъдови заболявания
6.2 Белодробни заболявания
6.3 Диабет
6.4 Други

 

Повече подробности и новини – на сайта www.patient.bg