ПРОЕКТ „СЪРЦЕ В РИТЪМ“

Кампания за превенция на предсърдното мъждене (ПМ) „Сърце в ритъм“ стартира от 08.01.2024 г. до 15.05.2024 г., която ще се проведе в страната. Специалисти ще имат възможност да представят актуални данни за заболяването, да посочат рисковите фактори, начините за диагностика и възможните усложнения при липса на контрол на заболяването. Ще се извършат анкети, с които да се изясни мотивирани и убедени ли са хората да се прегледат, да провеждат редовна профилактика и при необходимост – своевременно лечение, за да бъде повишена отговорността на пациентите към собственото им здраве.

Един от съвременните водещи сърдечни-съдови проблеми е Предсърдното Мъждене (ПМ). То е най-често срещаният вид сърдечна аритмия, 2% при общата популация и нарастваща с възрастта до 15% над 80 г. Честотата на ПМ е много по-висока при пациентите с артериална хипертония (АХ), сърдечна недостатъчност (СН), коронарна болест на сърцето, клапно сърдечно заболяване, кардиомиопатии, затлъстяване, диабет, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), хронично бъбречно заболяване (ХБН), заболявания на шитовидната жлеза, сънна апнея и други.

При ПМ се нарушава сърдечната дейност с неправилен и ускорен сърдечен ритъм, започващ от предсърдията. Хаотичните им съкращения и дискоординация със сърдечните камери води до повишаване с 20% до 30% риска от исхемичен мозъчен инсулт (ИМИ), сърдечна недостатъчност (СН) и други сърдечни усложнения.

Последствията от ПМ водят до значително натоварване на здравеопазването, като до 40% от пациентите се хоспитализират ежегодно. Преките разходи за ПМ вече възлизат но 1% от общите разходи за здравеопазване по данни на Обединеното Кралство, с основна причина ИМИ. Както знаем България е с най-висока заболеваемост и смъртност от ИМИ в Европа.

Добрата новина е, че с повишаване на знанията и информираността на гражданите, с повишаване на здравната култура на пациентите, ПМ може да бъде своевременно разпознато и лекувано, тежките последствия от него превантирани.

Българска Асоциация за закрила на пациентите си поставя за цел провеждането на национална образователна и информационна кампания под надслов „Сърце в ритъм “, с която да помогне за ранното разпознаване на проблема с предсърдно мъждене в обществото, да повиши самонаблюдението, отговорността на пациентите към собственото им здраве и обръщане за своевременна помощ към лекар.

Доказано е, че лечението на сърдечно-съдовите рискови фактори намалява риска от инсулт. Целевите нива в първичната профилактика са донякъде по-строго дефинирани от тези при вторичната и зависят от съпътстващи заболявания като захарен диабет, аритмия, дислипидемия и активно тютюнопушене, както и от пола.

Научните доказателства в подкрепа на модифицирането и управлението на рисковите фактори в първичната превенция са фокусирани основно във възрастовата група 40-75 години. Най-често посочваните модифицируеми рискови фактори са ПМ, артериалната хипертония, захарният диабет, дислипидемията, тютюнопушенето, нездравословното хранене, затлъстяването, липсата на физическа активност, като повечето насоки включват мерки спрямо тези рискови фактори.

 Специалистите ще имат възможност да представят актуални данни за заболяването предсърдно мъждене, да посочат рисковите фактори, начините за диагностика и възможните усложнения при липсата на контрол на заболяването.

На тези срещи с пациенти, специалистите ще  разгледат симптомите на предсърдното мъждене, като ще бъде акцентирано на факта, че при част от пациентите те не са ясно изразени или пък се наблюдават краткосрочни епизоди на предсърдно мъждене без ясни оплаквания, или не са разчели, или са подценили налична симптоматика. По тази причина при много от пациентите състоянието се диагностицира за първи път едва по време на инсулт.

По време на кампанията, на пациентите се раздават обучителни материали, които дават информация за заболяването, рисковите фактори и начините за превенция. В материалите ще бъдат включени и лесна инструкция в няколко стъпки как пациентите да измерват пулса си в домашни условия и запознаване с предвестниците като симптоми на ПМ.

Също така ще бъде включена подробна и актуална информация за заболяването, рисковите фактори, диагностиката, профилактиката, лечението, както и за усложненията, които могат да настъпят, ако заболяването не се контролира.

Темите, които се обсъждат и дискутират:

 1. Актуални данни за заболяването предсърдно мъждене, рисковите фактори, начините за диагностика и възможните усложнения при липсата на контрол на заболяването. Ранно разпознаване на проблема с ПМ, необходимост от профилактика и промоция на здравето.
 2. Кои са най-честите симптоми на предсърдното мъждене с и без ясно изразени оплаквания, как да се повиши самонаблюдението и своевременно потърси лекарска помощ? 
 3. Запознаване с най-често срещаните сърдечно-съдови заболявания, артериални заболявания и заболявания на вените, исхемична болест на сърцето (ИБС), остър коронарен синдром (ОКС), инфаркт (с и без елевация), нестабилна ангина, дългосрочна терапия.
 4. Какво е правилното поведение на близките на пациент с остър мозъчен инсулт, видове – исхемичен и хеморагичен, тромболиза при исхемичния инсулт. Диагноза, изследвания, мониториране, усложнения, придружаващи заболявания.

Честотата на ПМ е много по-висока при пациентите със сърдечно-съдови рискови фактори:

 • артериална хипертония (АХ), при 20-40% от населението в ЕС
 • сърдечна недостатъчност (СН),
 • коронарна болест на сърцето,
 • клапно сърдечно заболяване, кардиомиопатии,
 • нарушен метаболизъм, диабет, дислипидемия, затлъстяване, сънна апнея,
 • хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ),
 • хронично бъбречно заболяване (ХБН),
 • заболявания на шитовидната жлеза,
 • здравословен начин на живот според СЗО, без тютюнопушене (10-28% активни пушачи в ЕС, а у нас 46% от населението) и без алкохолна зависимост.
 • физическа активност, фитнес, туризъм, 6 от 10 граждани от ЕС нямат 150 минути физическа активност на седмица (в България 6% имат физическа активност).


1. София – УМБАЛ „Софиямед“; УМБАЛ „Св.Анна“; УМБАЛ „Сити Клиник“
2. Пловдив – МБАЛ „Пълмед“
3. Бургас – УМБАЛ „Бургасмед“ ; УМБАЛ Бургас
4. Варна – УМБАЛ Света Марина – Варна
5. Плевен – УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен
6. Велико Търново – УМБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“
7. Русе – УМБАЛ „Медика“
8. Стара Загора – УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ ; „Болница Тракия“
9. Шумен – СБАЛ ПО КАРДИОЛОГИЯ МАДАРА
10. Благоевград – „МБАЛ ПУЛС“ АД
11. Сливен – МБАЛ „Хаджи Димитър“
12. Видин – МЦ „Биомед-99“