КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПЕРСОНАЛИЗИРАНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ?

Скринингът, диагностиката, лечението и профилактиката на заболяванията по-бързо и ефективно ще преобразят живота на хората навсякъде – осигурявайки точното лечение за точния пациент в точното време.

Всеки човек е уникален в много отношения, и болестите също са такива. Дигиталната революция в здравеопазването предлага нови начини за събиране на висококачествени данни от всеки пациент, и за свързването им с данни от големи групи пациенти за анализ.

Това ни позволява да достигнем до по-добро разбиране как да лекуваме отделния човек. Тогава можем да разберем какво отличава всеки от нас като индивидуалност и да превърнем това знание в персонализирана и, следователно, подобрена грижа за всеки човек. Данните от реалния живот, молекулярната информация, получена със секвенирането от следващо поколение, данните от преносимите устройства и мобилните приложения и иновативните клинични проучвания трансформират бъдещето на грижите за пациентите.

Персонализираното здравеопазване може да преобрази живота на пациентите чрез предоставянето на грижи, индивидуално съобразени с конкретния пациент, и по този начин ще допринесе за по-ефективната и бърза профилактика, диагностика и лечение на пациентите.

ТРАДИЦИОННИЯТ ПОДХОД

Пациентите, страдащи от широка гама заболявания, са били лекувани с едни и същи лекарства, а лекарите не са могли да разберат защо лекарства действат при едни пациенти, а при други – не.

СЪВРЕМЕННИЯТ ПОДХОД

Учените започнаха да изучават, изследват и диагностицират заболяванията на молекулярно ниво. Ракът, например, не е едно заболяване, а резултат от множество генетични мутации. Сега знаем, че има от 250 до 300 вида и подвида рак.

Терапевтичният подход претърпя коренна промяна. Лекарите могат да откриват   причинителите на заболяванията и, следователно, по-точно да прогнозират как пациентът ще отговори на лечението. С помощта на усъвършенствани диагностични тестове и инструменти могат да бъдат открити и лекувани специфични генетични дефекти или други функционални нарушения.

Нашите медицински знания продължават да нарастват. Например, ние съвсем скоро започнахме да разбираме какво причинява болести, като болестта на Алцхаймер. В същото време резултатите в реални условия на милиони пациенти всеки ден се описват на хартия, съхраняват се в архивите и не се използват, за да се разбере дали и как лечението им може да бъде подобрено.

БЪДЕЩИЯТ ПОДХОД

В ерата на дигиталните технологии, все повече ще можем да адаптираме лечението към нуждите на конкретните индивиди и малки групи пациенти. Много повече информация ще бъде събирана, съхранявана и анализирана, за да се научи как се проявяват болестите и какво преживяват пациентите с тези заболявания в ежедневието. В комбинация с все по-задълбоченото разбиране на молекулярните основи и новите методи за диагностика, това развитие драстично ще промени начина, по който правим научни изследвания, разработваме, одобряваме и плащаме за лекарствата, както и начина, по който пациентите и техните лекари ще вземат решения дали, кога и как да лекуват заболяванията им.

Кои заболявания се лекуват с персонализираните терапевтични решения днес?

Метастатичен меланом – 50% от пациентите са BRAF позитивни

Метастатичен рак на гърдата – 15-20% от пациентите са HER2 позитивни

Недребноклетъчен рак на белия дроб – 10-30% от пациентите са EGFR позитивни и повече от 8% са ALK позитивни

Вирусни инфекции – Хепатит B, Хепатит C, ХИВ

Рак на стомаха – 16-22% от пациентите са HER2 позитивни

Какъв напредък е бил отбелязан в областта на рака на белия дроб?

Таргетните лечения се базират на молекулярните причини за заболяването. Това означава, че те действат въз основа наличието на биомаркери, след проведени тестове за съпътстваща диагностика, доказващи генетични алтерации в тъканите на пациентите. Например, в миналото недребноклетъчния карцином на белия дроб (НДРБД) е бил диагностициран само като НДРБД. Днес са познати повече от дузина генни мутации, които могат да играят роля в развитието на този вид рак.

Откриването на биомаркери чрез диагностични тестове позволява таргетно лечение, от което пациентите могат да имат максимална полза.