Пациентските организации и профилактика на РМШ в България

Имат ли възможност пациентите в България да участват във формирането на здравната политика?

 

Пациентски представители в:

 • НЗОК
 • Комисия по прозрачност
 • Акредитационен съвет към Министерство на здравеопазването
 • Комисия за лечение в чужбина
 • Консултативен комитет към Министерство на финансите
 • Работна група по правата на пациентите в Парламента
 • Работна група по Национална лекарствена политика към
 • Министерство на здравеоопазването
 • Етична комисия към Изпълнителна агенция по лекарствата
  (предстои)
 • Наблюдатели към Комисия по цени и реимбурсация (предстои)
 • Национални здравни програми
 • Пациентските организации имат активна гражданска позиция по отношение профилактиката на рака на маточната шийка
 • Пациентските организации имат активна гражданска позиция по отношениепрофилактиката на рака на маточната шийка

Пациентските организации имат активна гражданска позиция по отношение профилактиката на рака на маточната шийка

 • Участие в Европейската седмица за превенция на РМШ
 • Иницииране на обучение на здравните журналисти за социалната тежест и
  методите за превенция на заболяването
 • Активен диалог със законодателна, изпълнителна власт и здравни институции
  за превенцията на РМШ
 • Активно участие в разработването на националната програма за първична
  профилактика на РМШ
 • Планирано участие в провеждане на интензивна информационна кампания
  на национално, регионално и местно ниво за тежестта и разпространението
  на заболяването, за безопасността и профилактичния ефект на ваксините.