От всеки сто инсулта в България само два получават модерно лечение

От 20-ти до 22-ри октомври в София се проведе Първият национален конгрес по инсулт.

Основни теми и въпроси бяха защо толкова малко българи с инсулт се лекуват специфично, трябват ли ни промени в Клиничните пътеки и в каква насока, как да изглежда Националният план за инсулт, иновации в диагностиката и лечението на инсулта, диагностика и лечение на остър инсулт и други.

От всеки сто инсулта в България само два получават модерно лечение. Toва съобщи началникът на клиниката по неврология в университетската болница „Света Анна“ доц. Росен Калпачки.

От 132 неврологични отделения у нас обаче само в 40 се използва едната от модерните процедури – тромболизата, посочи той. “Това е буквално революционно лечение – не допускаш инсултът да стане голям, намаляват в пъти инвалидността на пациента и броят на хората, които си тръгват с неврологичен дефицит. От 100 инсулта в България само два получават модерно лечение“, посочи доц. Калпачки.

В същото време страната ни е на челно място в света по смъртност от инсулт. Годишно около 45 000 души у нас получават инсулт, като 5 000 от тях умират.

Друг проблем е, че след болнично лечение никой не насочва близките на пациента от какви грижи има нужда – рехабилитация, помощни средства, работа за възстановяване на говора и мозъка, обясни Дорина Добрева от Асоциацията за инсулт и афазия. Долекуване предлагат някои болници и хосписи, но никой не знае какво се случва там.

“Индикацията, която получаваме от близките е ужасяваща,  най-често с болния може дори да бъде изписан в още по-отпаднало състояние за голям ужас на близките“, коментира Добрева.

Ако острата фаза на инсулта се лекува правилно, пациентът може да излезе от болницата на собствен ход след третия ден, но може да има нужда от долекуване, обяснява доц. Калпачки.

У нас долекуване се предлага в някои болници и в хосписи. Прекъсва връзката с неговите близки, не се предоставя никаква информация, твърди обаче Дорина Добрева. Според нея има индикации, че в България могат да се създадат болници за долекуване с обучени екипи специалисти, които да обгрижват такива пациенти. В противен случай при семействата, които не могат да си позволят рехабилитатор, човек е обречен. 

Доц. Калпачки каза още, че Националният план за инсулта и неговото приемане е вече остаряла необходимост. 

Очакваме от Министерство на здравеопазването съпорт по създаването на национален регистър на инсултите, организация по обучението на други колеги, които искат да работят с новите методи и неврологичните отделения да станат центрове по инсулти, и тези центрове да бъдат сертифицирани, какъвто е нашият, допълни той.

Неврологът отново подчерта, че инсултът е свръхспешно състояние и спешният транспорт до специализиран център е от огромно значение. „4 часа е времето от началото на инсулта, за да се приложи животоспасяващата процедура тромболиза. Това е времезависим процес“, каза той.

Ако премахнете тромба чрез метода тромболиза няколко часа по-късно от този прозорец от 4 часа, не само, че няма да помогнете, можете да докарате на пациента по-голяма беля… това може би единственият медицински аргумент много колеги да се страхуват да прилагат тромболизата. След тези часове такова лечение не трябва да се прилага – максимум до 4 часа и половина може да се стартира лечението, като това включва момента от възникването на първите симптоми до идването в болницата, посочва доцентът.

Той отново подчерта важността на бързото придвижване до медицински център още с първите симптоми.

„Близките са тези, които трябва да дадат на лекарите точния час на началото на инсулта, за да се приложат модерните методи, всичоко това трябва да се случи в тези 4 часа“, обяснява той.

Доц. Калпачки посочва и друг нерешен проблем, свързан със заплащането по клинична пътека на инсулта, тромболизата и ендуваскуларното лечение, което също понякога се прилага при някои пациенти.

Ендоваскуларното лечение не може да се плати по линия на НЗОК, ако е пациентът е от тяхната болница, ако е приведен от друг център, трудът им ще се заплати. Тоест НЗОК покрива едната или другата процедура. Затова ние сега търпим проверки, обяснения и нерви със НЗОК, когато сме приложили и двете процедури едновременно в нашия център на пациент, приет при нас с инсулт. Пазя си писмото, което съм изпращал нееднократно до МЗ и Експертният съвет по неврология, на този етап нямаме никакво решение на тази недомислица, казва специалистът.